Zwierzeta na wsi i ich dzieci – słowniczek

Zwierzęta na wsi (2) – słowniczek

Słownictwo: pig (świnia), cow (krowa), horse (koń), sheep (owca), duck (kaczka), rooster (kogut), chicken (kura), goat (koza), mouse (mysz). PIG COW HORSE SHEEP DUCK ROOSTER CHICKEN GOAT MOUSE Obrazki: clker.com Audio: ttsmp3.com Karykatura plik wektorowy utworzone...