Rekrutacja 2024

lut 2, 2024

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie przez system elektroniczny pod adresem
http://tarnowskiegory.przedszkola.vnabor.pl 
Nabór w systemie rozpocznie się 1 marca 2024 r. i zakończy się 15 marca 2024 r. o godz. 15.00.
Należy pamiętać aby wygenerowany w systemie wniosek dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru do dnia 15 marca 2024 r.

Dokumenty do pobrania:

Szanowni Państwo, informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji znajduje się na drzwiach wejściowych budynku Przedszkola nr 2.

Prosimy rodziców o potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia b.r.