Ogłoszenia

Judocy pomagaja Milence

Z okazji Światowego Dnia Judo, którego motywem przewodnim w tym roku jest „solidarność”, tarnogórski klub judo UKS DWÓJKA organizuje rodzinny trening judo połączony ze zbiórką pieniedzy na leczenie Mileny Zoremby.

Treningi odbędą się 29 października 2021 r. o godzinie 17.00 i 18.00 – obowiazują zapisy

Link do zapisów: https://judotg.pl/swiatowy-dzien-judo-2021-i-akcja-charytatywna/

Wirtualny spacer

Szanowni Rodzice, w trosce o Państwa bezpieczeństwo podjęliśmy decyzję o nieorganizowaniu w tym roku dni adaptacyjnych dla nowoprzyjętych dzieci, dlatego zapraszamy na „wirtualny spacer” po naszym przedszkolu. W zamieszczonym filmie zobaczą Państwo sale, w których odbywają się zajęcia, szatnię oraz podwórko z placem zabaw. Zachęcamy również do przeglądania strony przedszkola, gdzie znajdą Państwo wiele informacji m.in. o organizowanych zajęciach oraz programie przedszkola. Jeżeli są Państwo ciekawi, jak dzieci spędzają czas w trakcie pobytu w przedszkolu, zapraszamy do obejrzenia zakładek poszczególnych grup.

Do zobaczenia!

Szanowni Rodzice

W dniach 27.05,2021 (grupy starsze), 28.05.2021 (grupy młodsze) planujemy wycieczkę dla dzieci z okazji Dnia Dziecka do Wioski Indiańskiej w Karachowicach. Koszt wycieczki chcemy sfinansować z wpłat Rady Rodziców. W związku z powyższym prosimy Rodziców o uregulowanie płatności. Wpłaty proszę wpłacać na konto Rady Rodziców numer znajduje się w szatni przedszkolnej na tablicy ogłoszeń.

Za zrozumienie z góry dziękujemy.

Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny przedszkole pełni w miesiącu lipcu 2021r. Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie wniosku i złożenie w terminie do 31 maja 2021 r drogą elektroniczną na adres e-mail: przedszkole2tg@op.pl lub osobiście.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo

Informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 2 na rok szkolny 2021/2022 znajduje się w zakładce Rekrutacja.

Jednocześnie przypominamy, że do dnia 21 kwietnia bieżącego roku należy złożyć potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Druk znajduje się w zakładce Rekrutacja. Wypełnione i podpisane oświadczenie rodzice składają w siedzibie przedszkola lub drogą elektroniczną na adres e-mail: przedszkole2tg@op.pl

 

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice.

Informujemy, że  zawieszenie pracy przedszkola zostało wydłużone do 18.04.2021
 Przedszkole Nr 2 nadal  będzie organizować zajęcia dla dzieci:
–  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
–  dzieci, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dzieci zostaną przyjęte do przedszkola na wniosek, który będzie dostępny w placówce.

Rodzicom nie uprawnionym do przyprowadzenia dziecka do przedszkola przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1)dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

  1. a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w50 pojęcie niani i umowa uaktywniająca ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem.

W związku z organizacją pracy przedszkola informujemy, że nadal będzie prowadzona nauka zdalna.

Ogłoszenie – zawieszenie pracy przedszkola

SZANOWNI RODZICE

W ZWIĄZKU Z NOWYMI OBOSTRZENIAMI OGŁOSZONYMI W DNIU 25 .03.2021 R. PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW INFORMUJEMY ,ŻE ZAWIESZAMY PRACĘ PRZEDSZKOLA od 29.03.2021 do 09.04.2021 W TYM CZASIE ORGANIZOWANE BĘDĄ ZAJĘCIA DLA DZIECI POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ DZIECI , KTÓRYCH RODZICE SĄ ZATRUDNIENI W PODMIOTACH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORAZ REALIZUJĄ ZADANIA PUBLICZNE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ PRACY PRZEDSZKOLA INFORMUJEMY, ŻE BĘDZIE PROWADZONA NAUKA ZDALNA.

STOP COVID ProteGO Safe

Szanowni Państwo,

wszyscy znamy zasadę DDM (Dezynfekcja, Dystans, Maseczka), która w bezpośredni sposób chroni nas przed zakażeniem koronawirusem.

Aplikacja ProteGO Safe to obok noszenia maseczki, zachowywania dystansu i dbania o higienę, kolejny element ochrony przed koronawirusem.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Bytomiu.

REKRUTACJA

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się od 01.03.2021 do 31.03.2021. Dokumenty potrzebne do rekrutacji można odebrać w przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej przedszkole2tg.pl w zakładce rekrutacja. Wypełnione wnioski można wkładać do skrzynki na listy, mailowo (zaszyfrowane) przedszkole2tg@op.pl lub w wyjątkowych sytuacjach osobiście. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 32 285 52 97.

Skip to content