Ogłoszenie – zawieszenie pracy przedszkola

mar 26, 2021

SZANOWNI RODZICE

W ZWIĄZKU Z NOWYMI OBOSTRZENIAMI OGŁOSZONYMI W DNIU 25 .03.2021 R. PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW INFORMUJEMY ,ŻE ZAWIESZAMY PRACĘ PRZEDSZKOLA od 29.03.2021 do 09.04.2021 W TYM CZASIE ORGANIZOWANE BĘDĄ ZAJĘCIA DLA DZIECI POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ DZIECI , KTÓRYCH RODZICE SĄ ZATRUDNIENI W PODMIOTACH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORAZ REALIZUJĄ ZADANIA PUBLICZNE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ PRACY PRZEDSZKOLA INFORMUJEMY, ŻE BĘDZIE PROWADZONA NAUKA ZDALNA.