Ogłoszenie

kwi 14, 2021

Szanowni Państwo

Informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 2 na rok szkolny 2021/2022 znajduje się w zakładce Rekrutacja.

Jednocześnie przypominamy, że do dnia 21 kwietnia bieżącego roku należy złożyć potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Druk znajduje się w zakładce Rekrutacja. Wypełnione i podpisane oświadczenie rodzice składają w siedzibie przedszkola lub drogą elektroniczną na adres e-mail: przedszkole2tg@op.pl