Mother’s Day

maj 25, 2020

Temat: „Mother’s Day” (Dzień Matki)

  • piosenka „Skidamarink A Dink A Dink”
  • prezentacja słownictwa: prace wykonywane przez mamę „Mummy’s very busy” („Mama jest bardzo zajęta”)
  • ćwiczenie: zgadywanie
  • piosenka „I love my mummy”
  • bajka „Peter Rabbit – Mother’s Day”

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO CHILDREN! – Witajcie Dzieci!

  1. Do you remember the „Skidamarink” song? Look, listen and sing. (Czy pamiętacie piosenkę „Skidamarink”? Popatrzcie, posłuchajcie i zaśpiewajcie.)

2. Look at the picture. Who is it? Yes, it’s mummy. (Spójrzcie na obrazek. Kto to jest? Tak, to mama.)

mama z dzieckiem na rękach
MUMMY

3. Mummy is very busy. Look at the pictures. What is this mummy doing? (Mamusia jest bardzo zajęta. Spójrz na obrazki. Co robi ta mamusia?

4. What is mummy doing? (Co robi mamusia?)

Look through the keyhole and guess. Then check your answer. (Spójrz przez dziurkę od klucza i zgadnij. Potem sprawdź swoją odpowiedź)

5. Now learn this song for your mummy. (Teraz naucz się tej piosenki dla swojej mamy.)

6. Watch the cartoon. What is Peter Rabbit’s present for his mummy? (Obejrzyj kreskówkę. Jaki prezent dla swojej mamy ma Piotruś Królik?)

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętajcie o powtarzaniu poprzednich lekcji.