Język angielski „Zuchy” – październik (tydzień 5)

paź 30, 2023

Flaga Zjednoczonego Króleswa Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej, napis w języku angielskim English Play Area

Temat: „Halloween”

  • piosenka: „Go away big green monster”
  • nauka słownictwa: Halloween
  • piosenka: „Knock, knock. Treat or treat”

(Materiał realizowany jest podczas zajęć w przedszkolu. Zachęcam rodziców, szczególnie dzieci nieobecnych podczas zajęć, do utrwalania piosenek i poznanego słownictwa również w domu.)


HELLO „ZUCHY”! – Witajcie „Zuchyi”!

1. Sing a song. (Zaśpiewaj piosenkę.)

2.Vocabulary – „Halloween”

3. A song (piosenka)

Have fun! Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.englishplaybox.pl, www.supersimple.com oraz www.dreameglish.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.