Język angielski „Starszacy” – październik (tydzień 4)

paź 26, 2023

Flaga Zjednoczonego Króleswa Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej, napis w języku angielskim English Play Area

Temat: „Halloween”

  • piosenka: „Go away big green monster”
  • nauka słownictwa: Halloween
  • opowiadanie: „Go away big green monster”
  • piosenka: „Knock, knock. Treat or treat”

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „ZUCHY”! – Witajcie „Zuchyi”!

1. Sing a song. (Zaśpiewaj piosenkę.)

2.Vocabulary – „Halloween”

3. A story. (Opowiadanie)

4. A song (piosenka)

Have fun! Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.englishplaybox.pl, www.supersimple.com oraz www.dreameglish.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.