Język angielski „Starszacy” – luty (tydzień 4)

lut 27, 2024

Flaga Zjednoczonego Króleswa Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej, napis w języku angielskim English Play Area

Temat: „Fruit” (Owoce)

  • przypomnienie słownictwa, które ćwiczyliśmy w poprzednich latach
  • wysłuchanie i zaśpiewanie piosenki 'I like apples’
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, układanie obrazków w kolejności oraz memory.

(Materiał realizowany jest podczas zajęć w przedszkolu. Zachęcam rodziców, szczególnie dzieci nieobecnych podczas zajęć, do utrwalania piosenek i poznanego słownictwa również w domu.)


HELLO „STARSZACY”! – Witajcie „Starszacy”!

1.Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

2. Do you remember the words? (Czy pamiętasz słowa?)

Practise. (Poćwicz)

3. Listen and sing. (Posłuchaj i zaśpiewaj)

4. Let’s check your memory now. (Sprawdźmy waszą pamięć.)

5. Play fruit memory. (zagraj w memory)

Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.englishplaybox.pl, www.supersimple.com oraz www.dreameglish.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.