Język angielski „Pszczółki” – styczeń (tydzień 4)

sty 24, 2024

Flaga Zjednoczonego Króleswa Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej, napis w języku angielskim English Play Area

Temat: „Numbers ” (Liczby)

  • piosenka 'Hello, hello’
  • poznajemy liczebniki 1-10
  • wykonanie ćwiczeń: „Count the balls.”
  • piosenka: „How many fingers?”
  • „English Play Box” rozdział 5 – Numery

(Materiał realizowany jest podczas zajęć w przedszkolu. Zachęcam rodziców, szczególnie dzieci nieobecnych podczas zajęć, do utrwalania piosenek i poznanego słownictwa również w domu.)


HELLO „BEES”! – „Witajcie „Pszczółki”!

1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

2. Look , listen and repeat. (Spójrz, posłuchaj i powtarzaj.)

4. Count the balls. (Policz piłki.)

3. Sing the song. (Zaśpiewaj piosenkę.)

4. English Play Box 1 Rozdział 5 – Numbers.

Zapraszam dzieci do zapoznania się z rozdziałem 5 z naszej książki „English Play Box 1” . Po zalogowaniu się, proszę wejść na „English Play Box 1″, rozdział 5 – Numbers. Dzieci przypomną sobie piosenkę, rymowankę i opowiadanie „Baby’s birthday”. Dodatkowo mogą zagrać w wiele interaktywnych gier i zabaw.

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętajcie o powtarzaniu poprzednich lekcji.

Skip to content