Język angielski online – „Wiosna”

kwi 3, 2020

napis w języku angielskim "spring"

Temat: „It’s spring” (Jest wiosna)

  • słownictwo związane z wiosną
  • prezentacja tekstu piosenki i słownictwa
  • piosenka „Spring Song”
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, układanie obrazków w kolejności, memory.

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO CHILDREN! – Witajcie Dzieci!

1. It’s spring. Today we’re going to learn a new song about spring. (Jest wiosna. Dziś nauczymy się nowej piosenki o wiośnie.)

(Na drugim slajdzie prezentacja tekstu piosenki w formie animacji, następnie karty obrazkowo-dźwiękowe ze słownictwem oraz link do piosenki na ostatnim slajdzie.)

2. Order the pictures. (Ułóż wobrazki w kolejności – zgodnej z treścią piosenki)

3. Do you remember the words? (Czy pamiętasz słowa?)

Practise. (Poćwicz)

4. Let’s play memory. (Zgrajmy w memory.)

4. It’s time to dance. Listen, sing and move. (Czas zatańczyć. Słuchaj, śpiewaj i poruszaj się.)

Have fun! Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.englishplaybox.pl, www.supersimple.com oraz www.dreameglish.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie – zaglądajcie regularnie.)

Skip to content