Język angielski „Motylki” – marzec (tydzień 3)

mar 20, 2023

flaga Wielkiej Brytanii

Temat: „Colourful butterflies” (Kolorowe motylki)

  • nauka nowych nazw kolorów (pink, orange, purple)
  • wykonanie ćwiczeń: memory – kolorowe motyle

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „BUTTERFLIES”! – Witajcie „Motylki”!

1. Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

2. Look at the butterfly. What colour is it? Listen and check your answer. (Spójrz na motyla. Jakiego jest koloru? Posłuchaj i sprawdź swoją odpowiedź.)

4. Look and listen. (Spójrz i posłuchaj)

5. Play „butterfly memory”. (Zagraj w motylkowe memory.)

Have fun! Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie. Pamiętajcie o powtórkach z poprzednich lekcji: