Father’s Day

cze 22, 2020

napis w jezyku angielskim "Szczęśliwego Dnia Ojca"

Temat: „Father’s Day” (Dzień Ojca)

  • piosenka „Skidamarink A Dink A Dink”
  • prezentacja słownictwa: prace wykonywane przez tatę „Daddy’s very busy” („Tata jest bardzo zajęty”)
  • ćwiczenie: zgadywanie
  • piosenka „I love my daddy”, rymowanka „Father’s Day”
  • bajka „Ben And Holly’s Little Kingdom – Father’s Day”

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO CHILDREN! – Witajcie Dzieci!

  1. Do you remember the „Skidamarink” song? Look, listen and sing. (Czy pamiętacie piosenkę „Skidamarink”? Popatrzcie, posłuchajcie i zaśpiewajcie.)

2. Look at the picture. Who is it? Yes, it’s daddy. (Spójrzcie na obrazek. Kto to jest? Tak, to tata.)

ojciec z dzieckiem na ręku
DADDY

3. Daddy is very busy. Look at the pictures. What is daddy doing? (Tatuś jest bardzo zajęty. Spójrz na obrazki. Co robi tatuś?

4. What is daddy doing? (Co robi tatuś?)

Look through the keyhole and guess. Then check your answer. (Spójrz przez dziurkę od klucza i zgadnij. Potem sprawdź swoją odpowiedź)

5. Now learn this song for your daddy. (Teraz naucz się tej piosenki dla swojego taty.)

6. Watch the cartoon. Do you play with your daddy? (Obejrzyj kreskówkę. Czy bawisz się ze swoim tatą?)

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętajcie o powtarzaniu poprzednich lekcji.