KONKURS FOTOGRAFICZNY „RODZINNY DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH”

paź 6, 2021

Na zdjęciu ramka z datą 10.10.2021 r oraz napisem dzień gier planszowych

10 października obchodzimy Dzień Gier Planszowych. W związku z tym zapraszam wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pod nazwą „Rodzinny dzień gier planszowych. Konkurs polega na zrobieniu i przesłaniu JEDNEGO zdjęcia, na którym dziecko gra w ulubioną grę planszową – z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami. Zdjęcie wraz z opisem zawierającym imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy przedszkolnej, przesyłamy na adres mailowy: motylki202@o2.pl do 10 października 2021 r. włącznie. Fotografie przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Nadesłane zdjęcia będą opublikowane na stronie internetowej Przedszkola nr 2. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie !!!

Regulamin konkursu fotograficznego „Rodzinny dzień gier planszowych”

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 2 ul. Gruzełki 17, 42-600 Tarnowskie Góry.
 2. Konkurs organizowany jest w związku z „Dniem gier planszowych” obchodzonym 10.10.2021 r.
 3. Celem konkursu jest promowanie atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym.
 4. Każdy uczestnik może przysłać tylko jedno zdjęcie. W przypadku przesłania większej ilości zdjęć brane pod uwagę będzie tylko to zdjęcie, które wyświetlać się będzie jako pierwsze.
 5. Każda fotografia zgłoszona do konkursu ma być opisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą grupy przedszkolnej, do której dziecko uczęszcza.
 6.  W konkursie mogą wziąć udział dzieci z Przedszkola nr 2 wraz z rodzicami lub innymi osobami z pokrewieństwa.
 7. Fotografię konkursową należy przesłać na adres mailowy: motylki202@o2.pl do dnia 10.10.2021 r. włącznie. Zdjęcia wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 8. Zgłaszając zdjęcie do konkursu jednocześnie wyraża się zgodę na jego publikację na stronie internetowej Przedszkola nr 2 oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 9. Zdjęcia, które nie będą spełniały w/w kryteriów (np. gdy na zdjęciu będzie tylko dziecko) zostaną odrzucone.
 10. Do oceny złożonych prac zostanie powołane jury.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 24.10.2021r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na gazetce w holu przedszkolnym oraz na stronie internetowej Przedszkola nr 2.
 12. Pytania dotyczące niniejszego regulaminu należy kierować do inicjatora konkursu – Magdaleny Brol-Nawrockiej (wychowawca grupy Motylki).