Zwierzęta na wsi (2) – memory

cze 5, 2020

grafika farma ze stodoła i zwierzęta wokół

Słownictwo: sheep (owca), cow (krowa), pig (świnia), horse (koń), rooster (kogut), duck (kaczka), chicken (kura), goat (koza), mouse (mysz).

Instrukcja: Znajdź pary.

Więcej materiałów w zakładce Język angielski