Zadania dla 5-latków 12.04.2021r. – 16.04.2021r.

kwi 12, 2021

Tematyka kompleksowa:  Tajemnice komputerów i robotów.

12.04.2021r. (tj. poniedziałek) – Mapa aktywności.

 1. Domowe dźwięki – zabawa dźwiękonaśladowcza. Rodzic przedstawia dziecku urządzenia domowe. Dziecko nazywa je, opisuje i mówi, do czego one służą. Następnie rodzic prosi, aby dzieci kolejno odtworzyły odgłosy, jakie wydają przedmioty ze zdjęć. https://www.youtube.com/watch?v=bF8xVgPVfrI
 2. Robię to, co… – zabawa ruchowa z elementem pantomimy.
 3. Mówię jak robot – zabawa dźwiękonaśladowcza. Rodzic prosi dziecko o przedstawienie się imieniem i nazwiskiem, naśladując robota. Następnie pokazuje dziecku ilustracje z przedmiotami rozpoczynającymi się tą samą głoską np. zegar – zebra, żaba – żarówka, słońce – słoń. Dziecko głośno wypowiada słowa i próbują podać przykłady par wyrazów rozpoczynających się tą samą głoską.
 4. Gimnastyka dla przedszkolaka – zestaw ćwiczeń porannych.
 5. Mapa aktywności – zabawa dydaktyczna, klasyfikacja aktywności na korzystne i niekorzystne dla naszego organizmu. – Rodzic prezentuje dziecku wycięte z kolorowych gazet obrazki przedstawiające różne czynności, które dzieci mogą wykonywać z rodziną, np. spacerującą rodzinę, rodzinę wspólnie grającą w piłkę, jeżdżącą na rowerze, sprzątającą, oglądającą telewizję, układającą puzzle, klocki oraz wycinki z gazet przedstawiające dziecko z telefonem/ tabletem w ręku, dziecko z książką, malujące, grające na komputerze. Prosi, aby dziecko  wypowiedziało się, co najczęściej robi w czasie wolnym. Jeśli mamy taki wycinek z gazety, to przyklejamy go na biały brystol z napisem: Czas wolny. W ten sposób tworzymy wspólną mapę czasu wolnego. – Rodzic  wiesza mapę aktywności w widocznym miejscu. Następnie wraz z dzieckiem analizuje, które czynności wykonywane przez osoby na zdjęciu korzystnie wpływają na ich zdrowie i organizm, a które nie. Rodzic może poprosić dzieci, aby przykleiły lub narysowały uśmiechnięte emotikony przy czynnościach, które są korzystne dla zdrowia, a smutne – przy czynnościach, które są niekorzystne. Na koniec dziecko opowiadaj, jak można spędzać czas z rodziną, proponują zajęcia dzieciom przedstawionym na karcie pracy oraz łączą ze sobą ilustracje, których nazwy zaczynają się tą samą głoską. (KP4 s. 3)
 6. Mój czas z rodziną – zajęcia plastyczne, przetwarzanie zdobytej wiedzy. Rodzic prosi, aby dziecko narysowało, jak spędza czas z rodziną.
 7. Lubię – zabawa w niedokończone zdania. Rodzic przedstawia dziecku mapę czasu wolnego, którą razem stworzyli. Dziecko przygląda się jej jeszcze raz uważnie.  Jego zadaniem jest dokończenie zdań, np. Lubię być w domu, bo…, Lubię, gdy mama…, Z tatą lubię…, Gdy jestem sam, to…

13.04.2021r. (tj. wtorek) – Znamy się tylko z ekranu.

 1. Postacie z bajek – zabawa ruchowa, ćwiczenie pamięci. Rodzic pokazuje dzieciom ilustracje np. Czerwonego Kapturka, wilka, Baby Jagi, Jasia i Małgosi, Śpiącej Królewny, Kopciuszka. Wspólnie z dzieckiem ustala ruch, gest charakterystyczny dla danej postaci, np. Czerwony Kapturek – zrywanie kwiatków i wkładanie ich do koszyczka, wilk – skradanie się na paluszkach, Baba Jaga – latanie na miotle, Jaś i Małgosia – dobieranie się w pary i spacer w podskokach, Śpiąca Królewna – ułożenie się na podłodze na plecach, Kopciuszek – zamiatanie podłogi. Rodzic włącza muzykę, przy której dziecko swobodnie tańczy. Kiedy rodzic podniesie obrazek którejś z postaci, dziecko wykonuje wcześniej ustalony ruch.
 2. Nasze marzenia – ćwiczenie wizualizacyjne. Rodzic prosi, aby dziecko położyło się swobodnie na dywanie, zamknęło oczy i zastanowiło się, jakie jest jego największe marzenie, np. gdzie chciałyby pojechać, co zobaczyć, co chciałyby mieć, kim chciałyby być. Marzenie dziecka nie musi być realne, może to być abstrakcja – należy to dzieciom uświadomić. Kiedy będzie gotowe, głośno wypowiada swoje marzenie i określa, czy jest ono realne do spełnienia czy nie. Dziecko może również malować swoje marzenia.
 3. Magiczny tor przeszkód – zabawa ruchowa z rekwizytami. Rodzic prosi, aby dziecko wyobraziło sobie, że jest jakąś postacią z bajki zaproszoną na wielki bal do zamku. Jednak aby wejść do „zamku”, musi pokonać różne przeszkody, np. przejść przez komnatę smoka (tunel), przeskakiwać kamienie (krążki), przejść wysokie góry (przejście po dużych piankowych klockach).
 4. Czy to prawda? – zajęcia dydaktyczne, odróżnianie sytuacji realnych od fikcyjnych. Rodzic przedstawia dzieciom obrazki ilustrujące sytuacje realne, np. rozmawiających ludzi, lecący samolot, rodzinę siedzącą przy stole, i fikcyjne, np. rozmawiające smerfy, latającego w powietrzu człowieka, dinozaura siedzącego przy stole. Zadaniem dziecka jest rozdzielenie obrazków na prawdziwe – tzn. takie, z którymi przedszkolak spotyka się na co dzień, i nieprawdziwe, fikcyjne – które mogą się zdarzyć np. tylko w bajkach. Rodzic rozmawia z dziećmi na temat telewizji, pytając: Czy powinniśmy wierzyć we wszystko, co zobaczymy i usłyszmy w telewizji?. Na koniec dziecko określa, które ilustracje na karcie pracy mogły wydarzyć się naprawdę, oraz otaczają pętlami zwierzęta, które można zobaczyć w lesie lub w zoo. Rodzic może także zaproponować dziecku, aby wymyśliło i opowiedziało krótką historyjkę, której bohaterami będą wybrane zwierzęta i postacie przedstawione na karcie pracy. (KP4 s.4)
 5.  Literowy pociąg – zapoznanie z obrazem graficznym litery „Ż” i „ż”, utrwalenie poznanych liter.
 6. Poszukiwania liter „Ż” i „ż” – ćwiczenie koncentracji uwagi, ćwiczenie manualne. Rodzic daje dziecku fragment gazety (upewniwszy się wcześniej, czy są one adekwatne do zabawy i wieku dzieci). Zadaniem dziecka będzie odnalezienie w tekstach liter „Ż” i „ż”. Dziecko może zaznaczać je kolorowymi mazakami, np. otaczać pętlami. Po wykonaniu zadania można wykorzystać gazety i skręcać je w podłużne kawałki, a następnie wykonać z nich literę „Ż”. Aby całość wyglądała estetycznie, dziecko może owinąć skręcone gazety kolorową krepiną, a następnie przykleić ułożoną literę „Ż” na kartce. Warto zwrócić uwagę, aby dziecko nie zapomniały o kropce, gdyż „ż” bez kropki to zupełnie inna litera.
 7. Dziecko na karcie pracy rysuje zwierzęta po śladzie i określają, jaką literą rozpoczynają się ich nazwy. Wystukują też rytm, wymawiając nazwy obrazków raz cicho, raz głośno. (KP4 s. 59)

14.04.2021r. (tj. środa) – Zabawy i gry komputrowe.

 1. Zagadki dotykowe: zasłoń sobie oczy za pomocą chustki lub szalika i rozpoznaj za pomocą dotyku kilka przedmiotów teleinformatycznych (myszkę, telefon, laptop, tablet, klawiaturę, słuchawki). Dotykaj przedmiotów z zasłoniętymi oczami, opisuj, co czujesz i odgadnij, co to za przedmiot.
 2. Gimnastyka dla przedszkolaka – zestaw ćwiczeń porannych.
 3. Co to jest robot? – zabawa dydaktyczna, burza mózgów. Rodzic zadaje pytanie: Co to jest robot? Czy spotykamy go w sklepie, na ulicy, czy widzimy tylko w telewizji i internecie?. Dzieci mogą wymyślać, do czego może służyć oraz w czym może pomóc.
 4. Mowa: wyszukajcie w intrenecie ilustracje różnych robotów, dowiedzcie się , w jaki sposób są wykorzystywane na co dzień; porozmawiajcie o swoich skojarzeniach.
 • 5. Zabawa naśladowcza: poruszajcie się jak roboty. Po woli podnoście ręce, róbcie przerwy między każdym krokiem. Wykonujcie kanciaste ruchy do przodu i do tyłu.
 • 6. Karta pracy: pokoloruj diagram według wzoru; wykonaj pozostałe zadania na s. 5. (KP5.4 s. 5)
 • 7. Nasze roboty – zajęcia techniczno-plastyczne. Rodzic daje w widocznym dla dziecka miejscu figury geometryczne, tj. kwadrat, koło, trójkąt oraz prostokąt. Prosi, aby dziecko je nazwało. Następnie pokazuje wszystkie dostępne materiały, z których dziecko będzie budować swojego robota. Dziecko odszukuje prezentowane wcześniej kształty wśród zebranych przez rodzica przedmiotów (pudełka po herbacie, po butach, zakrętki od butelek, słoików, butelki plastikowe, talerzyki papierowe, rolki po papierze, kubeczki, foremki po jajkach). Przed rozpoczęciem pracy określają, jaką figurę geometryczną przypomina dany przedmiot. Następnie wybierają materiały, z których będzie tworzyć robota, oraz wypróbowują różne sposoby łączenia poszczególnych elementów. Kiedy robot jest gotowy, wymyśla imię dla niego.

15.04.2021r. (tj. czwartek) – Zwiedzamy miasteczko robotów.

 1. Być jak robot – zabawa naśladowcza, ruchowa. Dziecko staje na dywanie w pokoju. Przy akompaniamencie wybranej przez rodzica muzyki zaczyna poruszać się kanciastymi ruchami, naśladują poruszanie się robotów. Na pauzę w muzyce kłania się rodzicowi, zginając ciało w pół – w takiej pozycji pozostają w bezruchu, aż do ponownego usłyszenia muzyki.
 2. Przywitanie robotów – zajęcia dydaktyczne. Dziecko siada wraz z rodzicem oraz razem ze swoimi robotem, który zrobił dzień prędzej. Rodzic prosi dziecko, aby głosem zbliżonym do głosu robota, tzn. sylabizując, powiedziało, jak się nazywa, a następnie jak nazywa się jego robot.
 3. Gimnastyka dla przedszkolaka – zestaw ćwiczeń porannych.
 4. Miasteczko robotów – zajęcia techniczno- -plastyczne. dziecko buduje z dowolnych klocków przykładowe budynki, które znajdują się w mieście dla robotów, kino, sklep, park, centrum dowodzenia miastem. Kiedy obiekty będą gotowe, dziecko może umieścić swoje roboty w dowolnym miejscu lub oprowadzić swojego robota po nim.
 5. Poszukiwacze figur – zabawa ruchowa, utrwalenie graficznego obrazu figur geometrycznych. Rodzic kolejno prezentuje wycięte z papieru kształty figur geometrycznych, a dziecko je nazywa. Następnie zaczyna grać na tamburynie. Podczas gry dziecko swobodnie biega po pokoju . Kiedy rodzic przestanie grać i podniesie jedną z figur, zadaniem dziecka jest odszukanie podobnego kształtu w przedmiotach znajdujących się w sali, np. rodzic prezentuje kwadrat – dzieci pokazują klocki, książki w tym kształcie.
 6. Duży, większy, największy – zabawa matematyczna, określanie wielkości. Dziecko  siada przy stoliku. Rodzic rozdaje każdemu dziecku wycięte z papieru różnej wielkości kółka. Zadaniem dziecka jest przyklejenie ich na kartkę – od najmniejszego do największego.
 7. Przeciwieństwa – zajęcia matematyczne. Rodzic zaprasza, aby dziecko przyjrzało się miasteczku robotów, które przed chwilą zbudowało. Dziecko przeliczają, z ilu obiektów składa się miasteczko. Rodzic zadaje dziecku pytania: Który budynek w mieście jest najwyższy? Który budynek w mieście jest najniższy?. Następnie rodzic prosi, aby dziecko użyło określeń: mniejszy/większy i w ten sposób porównywały budynki, np. Najwyższym budynkiem w mieście robotów jest…, najszerszym budynkiem jest… Dzieci mogą także porównywać swoje roboty, określając ich kształty oraz wielkość. Na koniec dziecko określa, która ręka robota jest najdłuższa/najkrótsza, który robot jest najwyższy/najniższy, który dom jest najszerszy/najwęższy, oraz rysują coraz większego robota. (KP4 s. 6-7)
 8. Robot z krainy figur – zajęcia edukacyjne, techniczne. Dziecko stawia przed sobą swojego robota. Przygląda się mu uważnie i określają, z jakich figur geometrycznych jest zbudowany. Następnie z kolorowych papierów wycinają te figury, które dostrzega w swoim robocie, i na kartce A4 wykleja z wyciętych figur swojego robota. Po skończonej pracy dziecko przelicza, z ilu figur składa się jego robot. Na koniec dzieci przeliczają, z ilu figur składają się konkretne roboty przedstawione na karcie pracy, oraz uzupełniają rysunki tak, aby roboty wyglądały tak samo. Jednego robota rysują od podstaw samodzielnie.  (KP4 s. 67)

16.04.2021r. (tj. piątek) – Przygody duże i małe nie tylko na ekranie.

 1. Wywiad – zabawa edukacyjna, utrwalenie wiadomości na temat czynności pozytywnie wpływających na nasz organizm. Rodzic z dużego kawałka tektury przygotowuje atrapę telewizora. Przed rozpoczęciem zabawy może pokazać dziecku mapę aktywności, którą robili na początku tygodnia, i przypomnieć, które aktywności wykonujemy, kiedy mamy czas wolny, które są zdrowe dla naszego organizmu, a które mniej zdrowe. Następnie rodzic odgrywa rolę dziennikarza. Ustawia na środku pokoju duży tekturowy telewizor i zaprasza dziecko, aby zapytać, jak spędzają swój czas wolny. Rodzic może zakończyć wywiady propozycją burzy mózgów na temat plusów i minusów oglądania telewizji. Wspólnie z dzieckiem  może wymieniać nazwy ciekawych programów edukacyjnych, przyrodniczych, historycznych, które pogłębiają i poszerzają wiedzę człowieka.
 2. Gimnastyka dla przedszkolaka – zestaw ćwiczeń porannych.
 3. W mieście robotów – wysłuchanie opowiadania i rozmowa na jego temat. Rodzic czyta dziecku opowiadanie:

W dalekiej krainie, za siedmioma górami, za ośmioma morzami znajdowało się miasto robotów. Miasto pełne było przeróżnych robotów, które żyły w nim już od bardzo dawna. Wszystkie roboty, aby mogły prawidłowo i sprawnie poruszać się, potrzebowały smaru. Roboty żyły w zgodzie, szanowały się i pomagały sobie w potrzebie. Nikomu niczego nie brakowało. Roboty potrafiły poradzić sobie z każdym problemem. Pewnego dnia ten ład został zburzony przez stworzenia nazywane przez roboty magnesami. Przyciągały one wszystko, co spotkały na swojej drodze, niszcząc przy tym miasto robotów. Roboty były zrozpaczone, ale postanowiły, że same wszystko odbudują. Mimo smutku i żalu zorganizowały zebranie, na którym obmyśliły plan odbudowy krainy. Roboty zaplanowały wszystko od początku. Odbudowały pocztę, kino, aptekę, dworzec, sklepy i restauracje. Na obrzeżach miasta roboty zbudowały swoje domki. Dzięki pracowitości i wytrwałości udało się im odbudować miasto. Zbudowały również centrum dowodzenia miastem, dzięki któremu mogły obserwować, czy nie zbliża się do niego zagrożenie, aby już nigdy więcej nie dopuścić do ataku Magnesów. Roboty postanowiły także wykonać osłonę antymagnesową, jednak nie wiedziały, który materiał nadawałby się do tego najlepiej. Testowały wszystko, dopóki nie odnalazły idealnego tworzywa, które uchroni je przed magnesami. Od tej pory roboty żyły w spokoju. Karolina Rozpędek

Po wysłuchaniu opowiadania rodzic zadaje dziecku pytania: Jak poruszają się roboty?, Czego potrzebowały, aby ruszać się sprawniej? (można powtórzyć tutaj zabawę „Spacer robotów”), Czy historia mogła się naprawdę wydarzyć?, Czy istnieją na naszej planecie miasta robotów?, Jakie budynki znajdowały się w mieście po odbudowaniu go na nowo?. Rodzic przypomina dziecku, że jest to ostatni dzień z robotami.

 • 4. Przyciąganie, odpychanie – zabawa badawcza zainspirowana opowiadaniem. Rodzic pyta, z jakiego materiału mogły być zbudowane roboty i ich miasto, skoro przyciągał je magnes, a z jakiego materiału powinna zostać wykonana tarcza antymagnesowa. Następnie daje dziecku  magnes i prosi, aby sprawdziły, jak magnes reaguje na różne materiały. Dziecko może przykładać magnes do czego chce i sprawdzać reakcję – czy magnes przyciąga dany przedmiot, czy odpycha, czy w ogóle nie reaguje. Po przeprowadzeniu doświadczenia dziecko opowiada o swoich spostrzeżeniach. Może również wykonać „notatki naukowe” w formie rysunków lub zapisu literowego w zależności od możliwości dziecka, np. na jednej kartce dziecko rysuje/zapisuje, co magnes przyciągnął, na drugiej – czego nie przyciągnął. Rodzic pomaga wysnuć wniosek: magnes przyciąga przedmioty wykonane z metalu, a zatem roboty i ich miasto były metalowe, a tarcza antymagnesowa może być zbudowana z plastiku, papieru czy drewna.
 • 5. Ilustracja – zajęcia plastyczne, ćwiczenie motoryki małej. Rodzic proponuje dziecku, aby narysowało ilustrację do wcześniej wysłuchanego opowiadania. Nie narzuca konkretnej sceny. Dziecko wybiera fragment, który najlepiej zapamiętało, i próbuje przedstawić go, rysując kredkami.
Skip to content