Święty Jan Paweł II – laurka dla papieża.

maj 19, 2020

Zobacz film : https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A

Wykonaj laurkę dla Papieża z materiałów plastycznych , które masz w domu.