Reader’s Corner – „Brown Bear, Brown Bear, What Do you See?” 2

maj 22, 2020

brown bear, brown bear, what do you see?

STORY – sing (Opowiadanie – zaśpiewaj)

ACTIVITIES (ćwiczenia)

Memory – animals

Count the animals from the story. (Policz zwierzątka z opowiadania.)

PRINTABLE ACTIVITIES (zadania do wydrukowania)

Zestaw materiałów do przygotowania teatrzyku oraz inne ciekawe zadania np. matematyczne oparte na opowiadaniu „Brown Bear, Brown Bear, What Do you See?”.

kolorowe zwierzęta z opowiadania "Brown Bear"

https://www.twinkl.pl/resource/t-t-1451-brown-bear-brown-bear-stick-puppets