Nowe stawki żywieniowe od 01.01.2022 r.

gru 30, 2021

Zarządzenie wewnętrzne 7/2021

Dyrektora Przedszkola nr 2 w Tarnowskich Górach z dnia 30.12.2021 r.

w sprawie ustalenia stawki żywieniowej dla wychowanków w Przedszkolu nr 2 w Tarnowskich Górach.

Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) w uzgodnieniu z organem prowadzącym

zarządzam, co następuje

§ 1

Od 1 stycznia 2022 r. ustala się dzienna stawkę żywieniową dla dzieci z przedszkola w wysokości 8,00 zł, która obejmuje zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

§ 2

Opłaty dzienne za posiłki dla dzieci przedszkolnych wynoszą:

  • Śniadanie (II śniadanie) – 2,40 zł
  • Obiad – 4,00 zł
  • Podwieczorek – 1,60 zł

Opłaty wnosi się po zakończonym miesiącu zgodnie z punktualnikiem najpóźniej do 15 danego miesiaca na konto przedszkolne.

Kwota opłaty za żywienie zostaje wyliczona na zasadzie pomnożenia liczby dni roboczych w danym miesiącu przez łączna kwotę zadeklarowanych dziennie posiłków.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Intendentowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.

Skan zarządzenia do pobrania: