Nauka zdalna 5- cio latki

kwi 14, 2021

  1. Mowa: porozmawiajcie o tym, jakie informacje, treści przekazują nam programy i reklamy telewizyjne. Zastanówcie się, czy wszystko, co widzimy jest prawdą czy fikcją. Wyjaśnijcie słowo: fikcja. Porozmawiajcie też o swoich ulubionych programach telewizyjnych.
  2. Karta pracy: wykonaj zadania na s. 4. (KP5.4 s. 4)
  3. Przygotowanie do czytania: przygotuj lalkę lub pluszaka i posłuchaj wypowiadanych przez rodzica słów. Jeśli usłyszysz w nich głoskę „ż”, podnieś zabawkę do góry, a jeśli nie będzie w wyrazie wskazanej głoski, to pozostaw ją na podłodze. Wskaż położenie głoski „ż” w wyrazie: na początku, w środku, na końcu.

Wyrazy: żaba, ząb, plaża, sok, żuk, leżak, myszka, żuraw, komputer, żelazo, bandaż

  • Karta pracy: przyjrzyj się wielkiej „Ż” oraz małej „ż”  na s. 59 w „Kartach pracy”. Zwróć uwagę na różnicę i podobieństwa w wyglądzie liter, otocz pętlami wszystkie „ż” w wyrazach; wykonaj pozostałe zadania na s. 59. (KP5.4 s. 59)
  • Przygotowanie do czytania: zaproś dorosłego domownika i pobawcie się w literowy pociąg. Słuchaj kolejnych głosek wypowiadanych przez rodzica i odszukaj w domu przedmioty zaczynające się wskazaną głoską. Rzeczy ustawiaj jedną za drugą, by stworzyły głoskowy pociąg. Po ułożeniu wszystkich przedmiotów jeszcze raz nazwij po kolei przedmioty i głośno powiedz głoski rozpoczynające ich nazwy.

Przykładowy pociąg: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Z, Ż.

Spróbuj nauczyć się wierszyka:

Skip to content