Język angielski „Motylki” – styczeń (tydzień 1,2)

sty 16, 2023

flaga Wielkiej Brytanii

Temat: „It’s a dog.” (To jest pies.)

  • piosenka ”Count to five”
  • nauka słownictwa: zwierzęta
  • piosenka „It’s a dog”
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, memory
  • piosenka „Open, shut them”

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „BUTTERFLIES”! – „Witajcie „Motylki”!

1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

2. Do you remember these animals? (Czy pamiętasz te zwierzątka?)

3. Look , listen and repeat. (Spójrz, posłuchaj i powtarzaj.)

4. Sing the song. (Zaśpiewaj piosenkę.)

5. Play memory. (Zagraj w memory)

3. Sing the song. (Zaśpiewaj piosenkę.)

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętajcie o powtarzaniu poprzednich lekcji.