Język angielski „Zuchy” – wrzesień (tydzień 4)

wrz 25, 2022

Flaga Zjednoczonego Króleswa Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej, napis w języku angielskim English Play Area

Temat: 'Autumn’ (Jesień)

  • piosenka : „Autumn leaves”
  • słownictwo: jesień
  • ćwiczenie: memory
  • piosenka: „Apple Tree”

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „ZUCHY”! – „Witajcie „Zuchy”!

1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę)

2. Autumn – vocabulary (Jesień słownictwo)

3. Play memory. (Zagraj w memory.)

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Skip to content