Język angielski „Zuchy” – wrzesień (tydzień 2,3)

wrz 24, 2022

Flaga Zjednoczonego Króleswa Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej, napis w języku angielskim English Play Area

Temat: 'Colours’ (Kolory)

  • piosenka : „Hello”
  • słownictwo: kolory (red, yellow, green, blue, orange, pink, purple, black, white, brown)
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, memory
  • English Play Box 2 – rozdział 1
  • piosenka: „I See …”

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „ZUCHY”! – „Witajcie „Zuchy”!

1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę)

2.Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

3.Practise. (Poćwicz)

4. Play memory. (Zagraj w memory.)

5. Materiał z tego tygodnia dostępny jest w wersji cyfrowej: English Play Box 2: Rozdział 1 „Jeszcze więcej kolorów”

Dzieci podczas kolejnych lekcji poznają słownictwo, piosenkę, historyjkę obrazkową i rymowankę. W rozdziale znajdą również wiele interaktywnych gier i zabaw.

6. Let’s sing a song. (Zaspiewajmy piosenkę.)

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Skip to content