Język angielski „Zuchy” – styczeń (tydzień 3)

sty 16, 2023

Flaga Zjednoczonego Króleswa Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej, napis w języku angielskim English Play Area

Temat: „My body ” (Moje ciało) – English Play Box – lekcje cyfrowe

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „ZUCHY”! – „Witajcie „Zuchy”!

1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

2. English Play Box 2, Rozdział 4 – Moje ciało.

Zapraszam dzieci do zbudowania robota w rozdziale 4 z naszej książki „English Play Box 2” . Po zalogowaniu się, proszę wejść na „English Play Box 2”, rozdział 4 – Moje ciało . Dzieci przypomną sobie piosenkę, rymowankę i opowiadanie. Dodatkowo mogą zagrać w wiele interaktywnych gier i zabaw.

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętajcie o powtarzaniu poprzednich lekcji.