Język angielski „Zuchy” – styczeń (tydzień 1,2)

sty 13, 2023

Flaga Zjednoczonego Króleswa Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej, napis w języku angielskim English Play Area

Temat: „My body ” (Moje ciało)

  • piosenka ”My face”
  • przypomnienie słownictwa – twarz
  • nauka słownictwa – ciało
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, memory

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „ZUCHY”! – „Witajcie „Zuchy”!

1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

2. My face and body – vocabulary. (Moja twarz i ciało słownictwo.)

3. Practise. (Poćwicz.)

3. Play memory. (Zagraj w memory.)

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętajcie o powtarzaniu poprzednich lekcji.