Język angielski „Zuchy” – październik (tydzień 1)

paź 3, 2022

Flaga Zjednoczonego Króleswa Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej, napis w języku angielskim English Play Area

Temat: „Toys” (Zabawki)

  • piosenka „Count to 10”
  • powtórzenie słownictwa: zabawki (powtarzamy słownictwo poznane w poprzednich latach)
  • wykonanie ćwiczeń: zapamietywanie, memory
  • piosenka: „Toy Song” – Lingokids (dodatkowy materiał – nie wykorzystywany podczas zajęć w Przedszkolu)

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „ZUCHY”! – Witajcie „Zuchy”!

1.Let’s sing s song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

2.Toys – vocabulary. (Zabawki – słownictwo.)

3. Practise. (Poćwicz.)

4. Play memory. (Zagraj w memory.)

5. Look and listen. (Popatrz i posłuchaj.)

6. Listen and sing. (Posłuchaj i zaśpiewaj.)

Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.englishplaybox.pl, www.supersimple.com oraz www.dreameglish.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętaj o powtarzaniu poprzednich lekcji.

Skip to content