Język angielski „Zuchy” – marzec (tydzień 2,3)

mar 6, 2023

Flaga Zjednoczonego Króleswa Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej, napis w języku angielskim English Play Area

Temat: „Clothes” (Ubrania)

  • wysłuchanie i zaśpiewanie piosenki 'What’s the weather like today?’ oraz rymowanki 'What’s your favourite weather?”
  • nauka słownictwa – ubrania
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, memory.

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „ZUSZKI”!

1. Look at englishplaybox.pl (English Playbox 2 Rozdział 7) sing the song and repeat the rhyme, do online exercises

2. .Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

3. Do you remember the words? (Czy pamiętasz słowa?)

Practise. (Poćwicz)

4. Let’s check your memory now. (Sprawdźmy waszą pamięć.)

Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com oraz www.dreameglish.com, www.englishplaybox.pl

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Po powrocie do przedszkola zagramy w 'Crocodile Snap’, zobaczymy kto go znajdzie wśród ubrań.