Język angielski „Zuchy” – luty (tydzień 4), marzec (tydzień 1)

lut 28, 2021

flaga Wielkiej Brytanii

Temat: „Farm animals” (Zwierzęta na wsi.)

  • piosenka „Old MacDonald”
  • przypomnienie nazw zwierząt mieszkających na wsi (poznane w zeszłym roku) i  nauka nowych
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie,
  • nauka piosenki „The Animals On The Farm”
  • dodatkowe materiały: karty pracy i kolorowanki
  • pisenka „The Animals On The Farm”
  • interaktywne ćwiczenia

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „ZUCHY”! – Witajcie „Zuchy”!

1.Sing the song. (Zaśpiewaj piosenkę)

2. Do you know what animals live on a farm? (Czy wiesz jakie zwierzęta mieszkają na farmie?)

3. Practise. (Poćwicz)

4. Let’s learn the song: The Animals on The Farm”. Listen to Caitie, and repeat after her. (Nauczmy się piosenki o zwierzętach na wsi. Posłuchajcie Caitie i powtarzajcie za nią.)

5. Colour the animals and match them with their shadows. (Pokoloruj zwierzęta i połącz je z ich cieniami.)

Karta pracy do wydrukowania.

Dzieci mogą również przygotować obrazki ze zwierzątkami z piosenki (przydadzą się podczas następnych zajęć). – zamiast drukowac kolorowanki, mogą narysować swoje zwierzątka – kolorowanki do pobrania na samym dole strony, do której link jest poniżej.

6. Sing the song. (Zaśpiewaj piosenkę)

7. What do you hear? (Co słyszysz?)

Po kliknięciu głośniczka na ogrodzeniu usłyszycie jakie zwierzątko należy tam zaporowadzić (paluszkiem lub myszką). Jeśli chcecie usłyszeć jak nazywa się to zwierzątko naciśnijcie głośniczek pod nim.

8. Play „Farm Animals” memory. (Zagraj w memory „Zwierzęta na wsi”)

9. Listen, count, and say how many animals you can see. (Posłuchaj, policz i powiedz ile zwierząt widzisz.)

Naciśnij głośniczek na pierwszym slajdzie i posłuchaj pytania „How many sheep can you see?”(Ile owiec widzisz?) Policz zwierzątka i powiedz ile ich widzisz np. „I can see seven sheep” (Widzę siedem owiec.) Przejdź do nastepnego slajdu i sprawdź swoją odpowiedź. W taki sam sposób licz zwierzątka na kolejnych slajdach (pytania włączą się automatyczne).

10. Try to match the animals with their shadows. (Spróbuj połączyć zwierzęta z ich cieniami.)

Have fun! Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.englishplaybox.pl, www.supersimple.com oraz www.dreameglish.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętaj o powtarzaniu poprzednich lekcji.

Skip to content