Język angielski „Zuchy” – listopad (tydzień 1,2)

lis 8, 2022

Flaga Zjednoczonego Króleswa Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej, napis w języku angielskim English Play Area

Temat: „My family ” (Moja rodzina)

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „ZUCHY”! – „Witajcie „Zuchy”!

1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

2. Family – vocabulary. (Rodzina słownictwo.)

3. Practise. (Poćwicz.)

3. Play memory. (Zagraj w memory.)

4. What is it? (Co to jest?) Yes, it’s a shark. (Tak, to jest rekin.)

rekin
SHARK

5. .Sing. (Zaśpiewaj.)

6. Look, listen, sing and dance. (Popatrz, posłuchaj, zaśpiewaj i zatańcz.)

7. English Play Box 2, Rozdział 3 – To jest moja rodzina.

Zapraszam dzieci do wizyty w cyrku w rozdziale 3 z naszej książki „English Play Box 2” . Po zalogowaniu się, proszę wejść na „English Play Box 2”, rozdział 3 – To jest moja rodzina. Dzieci przypomną sobie piosenkę, rymowankę i opowiadanie. Dodatkowo mogą zagrać w wiele interaktywnych gier i zabaw.

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętajcie o powtarzaniu poprzednich lekcji.

Skip to content