Język angielski „Starszacy” – wrzesień (tydzień 2)

wrz 11, 2023

Flaga Zjednoczonego Króleswa Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej, napis w języku angielskim English Play Area

Temat: 'Colours’ (Kolory)

  • piosenka : „I wake up”
  • słownictwo: kolory (red, yellow, green, blue, orange, pink, purple, black, white, brown, grey)
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, memory
  • piosenka: „I See …”

(Materiał realizowany jest podczas zajęć w przedszkolu. Zachęcam rodziców, szczególnie dzieci nieobecnych podczas zajęć, do utrwalania piosenek i poznanego słownictwa również w domu.)


HELLO „STARSZACY”! – „Witajcie „Starszacy”!

1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę)

2.Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

3.Practise. (Poćwicz)

5. Play memory. (Zagraj w memory.)

6. Let’s sing a song. (Zaspiewajmy piosenkę.)

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.