Język angielski „Starszacy” – marzec (tydzień 2)

mar 13, 2021

flaga Wielkiej Brytanii

Temat: „Vehicles”- vocabulary (Słownictwo „pojazdy”) + lekcja cyfrowa „English Play Box”

  • piosenka: „How’s the weather?”
  • poznanie nowego słownictwa związanego z transportem (pojazdy)
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie
  • English Play Box 3: Rozdział 7 „Jedziemy w świat” Lekcja 1 – po zalogowaniu się, należy wybrać lekcje cyfrowe, Play Box 3, następnie rozdział 7 i lekcję 1 – dzieci oglądają prezentację słownictwa, dzieci łączą nazwy pojazdów (wypowiadanych w różnym tempie) z obrazkami, dzieci słuchają odgłosów pojazdów i zaznaczają odpowiednie obrazki, nauka piosenki „At the crossing” („Na przejściu”)
  • piosenka: „Driving in my car”

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „STARSZACY”! – Witajcie „Starszacy”!

1. Sing this song. (Zaśpiewaj tę piosenkę.)

2. Do you know the names of these vehicles? Look, listen and repeat. (Czy znasz nazwy tych pojazdów? Popatrz, posłuchaj i powtarzaj.)

3. Practise. (Poćwicz.)

4. English Paly Box 3: Rozdział 7 „Jedziemy w świat” Lekcja 1 – dzieci oglądają prezentację słownictwa, dzieci łączą nazwy pojazdów (wypowiadanych w różnym tempie) z obrazkami, dzieci słuchają odgłosów pojazdów i zaznaczają odpowiednie obrazki, nauka piosenki „At the crossing” („Na przejściu”)

5. Listen to the song. (Posłuchaj piosenki.)

Have fun! Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.englishplaybox.pl, www.supersimple.com oraz www.dreameglish.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętaj o powtarzaniu poprzednich lekcji.

Skip to content