Język angielski „Starszacy” – marzec (tydzień 1)

mar 7, 2021

flaga Wielkiej Brytanii

Temat: „Baby animals on the farm ” (Małe zwierzęta na wsi) + lekcja cyfrowa „English Play Box”

  • piosenka „Hello”
  • powtórzenie nazw zwierząt mieszkających na wsi: memory
  • nazwy  dzieci zwierząt mieszkających na wsi: słowniczek
  • English Play Box 3: Rozdział 6 „Na Wsi” Lekcja 2 – po zalogowaniu się, należy wybrać lekcje cyfrowe, Play Box 3, następnie rozdział 6 i lekcję 2.
  • zabawa „Who took the cookie” – farm version
  • ćwiczenie: wybranie zwierzątka, które zabrało ciasteczko

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „STARSZACY”! – Witajcie „Starszacy”!

1. Sing this song. (Zaśpiewaj tę piosenkę.)

2. Play „Farm Animals” memory. (Zagraj w memory „Zwierzęta na wsi”)

3. Do you know what baby animals live on a farm? (Czy wiesz jakie dzieci zwierząt mieszkają na farmie?)

4. English Paly Box 3: Rozdział 6 „Na Wsi” Lekcja 2 – dzieci uczą się nowego słownictwa oraz powtarzają piosenkę „On the farm”

5. Play „Who took the cookie?” – farm version. (Zagrajcie w „Kto wziął ciasteczko? – zwierzęta na wsi.)

6. Who took the cookie? (Kto wziął ciasteczko?)

Przenieś zwierzątko, które wzięło ciasteczko na pole obok słoja z ciastkami i kliknij „Sprawdź”.

Have fun! Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.englishplaybox.pl, www.supersimple.com oraz www.dreameglish.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętaj o powtarzaniu poprzednich lekcji.

Skip to content