Język angielski „Starszacy” – czerwiec (tydzień 1)

flaga Wielkiej Brytanii

2 czerwca 2022

Temat: „What can you hear? – story” (Co słyszysz? – opowiadanie) + lekcja cyfrowa „English Play Box”

  • piosenka: „I wake up”
  • wykonanie ćwiczeń: co to jest i  random wheel
  • poznanie nowego słowa: „blind’ – niewidomy
  • English Play Box 3: Rozdział 7 „Jedziemy w świat” Lekcja 3, 4, 5 – po zalogowaniu się, należy wybrać lekcje cyfrowe, Play Box 3, następnie rozdział 7 i lekcję 3, 4, 5 – przypomnienie piosenki „At the crossing”, dzieci dopasowują obrazki pasujące do sekwencji, opowiadanie „What can you hear?”, dzieci słuchają opowiadania i dopasowują postacie do środków transportu, którymi udały się do domu; lekcja 4: przypomnienie opowiadania „What can you hear?”-  dzieci dopasowują obrazki do wysłuchanego fragmentu, prezentacja słownictwa (fast – szybki, slow – wolny, big – duży, small – mały), nauka rymowanki „Wheels, wheels, on the road.”, dzieci dopasowują koła do pojazdów; lekcja 5: powtórzenie piosenki „At the crossing”, rozumienie ze słuchu – dzieci słuchają jaki przedmiot mają wskazać, wskazywanie różnic między obrazkami.

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „STARSZACY”! – Witajcie „Starszacy”!

1. Sing this song. (Zaśpiewaj tę piosenkę.)

2. What is it? (Co to jest?)

Spójrz na obrazek, powiedz po angielsku co kryje się za zielonym tłem. Przejdź do następnego slajdu i sprawdź czy twoja odpowiedź była poprawna.

3. Spin the wheel and name the vehicle. If you know it, click 'Eliminate”. If you don’t know the word, click „Resume”. (Zakręć kołem i nazwij pojazd. Jeśli znasz nazwę, kliknij „Eliminate”. Jesli nie znasz słowa, kliknij 'Resume”)

3. Look at the boy. He can’t see. He is blind. (Spójrz na chłopca. On nie widzi. Jest niewidomy.)

niewidomy
BLIND

Watch an animated movie about being blind. Then close your eyes and listen carefully, like Toby. What can you hear? (Zobacz film animowany o byciu niewidomym. Potem zamknij oczy i słuchaj uważnie jak Toby. Co słyszysz?))

3. English Paly Box 3: Rozdział 7 „Jedziemy w świat” Lekcja 3, 4, 5 – przypomnienie piosenki „At the crossing”, dzieci dopasowują obrazki pasujące do sekwencji, opowiadanie „What can you hear?”, dzieci słuchają opowiadania i dopasowują postacie do środków transportu, którymi udały się do domu.

Have fun! Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.englishplaybox.pl, www.supersimple.com oraz www.dreameglish.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętaj o powtarzaniu poprzednich lekcji.

Inne artykuły z tej kategorii:

Język angielski  „Starszacy” – maj (tydzień 4)

Język angielski „Starszacy” – maj (tydzień 4)

Temat: "Vehicles"- vocabulary (Słownictwo "pojazdy") + lekcja cyfrowa "English Play Box" piosenka: "How's the weather?" poznanie nowego słownictwa związanego z transportem (pojazdy) wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie English Play Box 3: Rozdział 7 "Jedziemy w świat"...

czytaj dalej
Język angielski  „Starszacy” – maj (tydzień 3)

Język angielski „Starszacy” – maj (tydzień 3)

Temat: "On the farm - picture story" (Na farmie - historyjka obrazkowa) - lekcja cyfrowa "English Play Box" piosenka "I wake up" wykonanie ćwiczeń: memory English Play Box 3: Rozdział 6 "Na Wsi" Lekcja 3 - po zalogowaniu się, należy wybrać lekcje cyfrowe, Play Box 3,...

czytaj dalej
Dzień Mamy

Dzień Mamy

Drodzy rodzice, dnia 26 maja w czwartek w naszej grupie odbędzie się nagranie występu z okazji Dnia Mamy. Bardzo proszę, aby dzieci w tym dniu były odświętnie ubrane.

czytaj dalej
Skip to content