Język angielski „Pszczółki” – wrzesień (tydzień 3)

wrz 18, 2020

flaga Wielkiej Brytanii

Temat: 'A rainbow’ (Tęcza) – English Play Box 1 Rozdział 1

  • piosenka : „Hello”
  • słownictwo: kolory tęczy
  • piosenka: „A rainbow”
  • historyjka obrazkowa: „A rainbow”
  • rymowanka: „What’s your favourite colour?”

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „BEES”! – „Witajcie „Pszczółki”!

1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę)

2. Materiał z tego tygodnia dostępny jest w wersji cyfrowej: English Play Box 1: Rozdział 1 „Poznajemy kolory”

Dzieci podczas kolejnych lekcji poznają słownictwo, piosenkę, historyjkę obrazkową i rymowankę. W rozdziale znajdą również wiele interaktywnych gier i zabaw.

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Skip to content