Język angielski „Pszczółki” – styczeń (tydzień 1)

sty 9, 2023

Flaga Zjednoczonego Króleswa Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej, napis w języku angielskim English Play Area

Temat: „My snowman” – (Mój bałwanek.)

  • piosenka: „Hello”
  • powtórzenie słownictwa: zimowe ubrania + guzik
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie i memory (zimowe ubrania)
  • piosenka: „I’m a little snowman”
  • zabawa w kole: „Button you must wander”

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „BEES”! – Witajcie „Pszczółki”!

1. Sing a song. (Zaśpiewaj piosenkę.)

2.Vocabulary – „Winter clothes” (Zimowe ubrania)

żółty guzik z czterema dziurami
BUTTON

3. Practise. (Poćwicz.)

4. Play memory. (Zagraj w memory.)

5. A song. (Poisenka)

6. Games (Gry i zabawy)

W czasie zajęć gramy w grę „Make a snowman” (Zrób bałwanka)

7. A cricle game – „Button you must wander” (Zabwawa w kole)

Have fun! Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.englishplaybox.pl, www.supersimple.com oraz www.dreameglish.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.