Język angielski „Pszczółki” – październik (tydzień 4)

paź 26, 2023

Flaga Zjednoczonego Króleswa Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej, napis w języku angielskim English Play Area

Temat: „Halloween”

  • piosenka: „This is my favourite pumpkin”
  • nauka słownictwa: Halloween
  • piosenka: „Go away big green monster”

(Materiał realizowany jest podczas zajęć w przedszkolu. Zachęcam rodziców, szczególnie dzieci nieobecnych podczas zajęć, do utrwalania piosenek i poznanego słownictwa również w domu.)


HELLO „BEES”! – Witajcie „Pszczółki”!

1. Sing a song. (Zaśpiewaj piosenkę.)

2.Vocabulary – „Halloween”

5. A song. (Poisenka)

Have fun! Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.englishplaybox.pl, www.supersimple.com oraz www.dreameglish.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Skip to content