Język angielski „Pszczółki” – marzec (tydzień 4)

mar 24, 2023

Flaga Zjednoczonego Króleswa Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej, napis w języku angielskim English Play Area

Temat: „Count the fruit”

  • przypomnienie słownictwa
  • wysłuchanie i zaśpiewanie piosenki „Count 1-10”
  • wykonanie ćwiczeń: układanie kart z owocami w kolejności 1-10, memory (owoce)

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „BEES”! – Witajcie „Pszczółki”!

1.Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

2. Listen and sing. (Posłuchaj i zaśpiewaj)

3. Look at the pictures from the book. Order them. (Spójrz na obrazki z książki. Ułóż je w kolejności.)

4. Play fruit memory. (Zagraj w owocowe memory.)

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com oraz www.dreameglish.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.