Język angielski „Pszczółki” – kwiecień (tydzień 1, środa)

kwi 7, 2021

flaga Wielkiej Brytanii

Temat: „You can’t fly.” ( Nie umiesz latać.)

  • przypomnienie  piosenki „Here is the Beehive”,
  • przypomnienie słownictwa: owady i robaczki,
  • opowiadanie „You can’t fly”,
  • gra: liczenie

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „BEES”! – „Witajcie „Pszczółki”!

1.Sing this song. (Zaśpiewajcie tę piosenkę.)

2. Practise. (Poćwicz)

3. Look and listen. (Spójrz, posłuchaj.)

4. Help this cute caterpillar grow! Collect the numbers. (Pomóż tej słodkiej gąsienicy rosnąć. Zbieraj liczby.)

https://www.tvokids.com/preschool/games/caterpillar-count

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Skip to content