Język angielski online „Zuchy” – lekcja 5

flaga Wielkiej Brytanii

17 kwietnia 2020

Temat: „I like ice cream” (Lubię lody.)

  • zaśpiewanie wybranej piosenki: Wiosna/Wielkanocny Koszyczek/Wielkanocny Zajączek
  • przypomnienie słownictwa jedzenie – memory
  • nauka nowego słownictwa związanego z jedzeniem
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, rozumnienie ze sluchu.
  • propozycja zabawy „Jumping line”
  • piosenka „Fruit juice” (TPR)

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „ZUCHY”! – Witajcie „Zuchy”!

Welcome after Easter! – Witajcie po Świetach!

1.Sing one of the songs. (Zaśpiewajcie jedną z piosenek.)

„Spring” („New Treetops 2” OUP)

„Easter Basket”

„Easter Bunny”

2. Play the 'Food Memory” (Zagraj w memory – jedzenie.)

3. Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

2. Do you remember the words? (Czy pamiętasz słowa?)

Practise. (Poćwicz)

3. Propozycja zabawy „Jumping line” – narysuj jedzenie, które poznaliśmy, każde na osobnej kartce. Rozciągnij na podłodze np. skakankę, sznurek lub szalik. Ułóż obrazki po obu stronach 'liny’ w pewnych odległościach. Możesz samodzielnie nazywać obrazek do którego skaczesz, lub poproś mamę/tatę o nazywanie obrazków do których musisz przeskoczyć.

obrazki wiejskich zwierząt ułozone po dwóch stronach rozłozonej na ziemi wstążki
Przykład: „Jumping line – farm animals”

4. It’s time to play . Listen, sing and dance. (Pora się pobawić Słuchaj, śpiewaj i tańcz.)

Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com oraz www.dreameglish.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętaj o powtarzaniu poprzednich lekcji:

„Zuchy” – lekcja 1

„Zuchy” – lekcja 2

„Zuchy” – lekcja 3

„Zuchy” – lekcja 4

Inne artykuły z tej kategorii:

Skip to content