Język angielski online „Zuchy” – lekcja 4

flaga Wielkiej Brytanii

6 kwietnia 2020

Temat: „Are you hungry?” (Czy jesteś głodny?)

  • zaśpiewanie piosenki o wiośnie
  • przypomnienie słownictwa owoce – memory
  • przypomnienie słownictwa związanego z jedzeniem
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, rozumnienie ze sluchu.
  • piosenka i zabawa „Who took the cookie”

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „ZUSZKI”! – Witajcie „Zuszki”!

1.Sing the „Spring” song. (Zaśpiewajcie piosenkę o wiośnie.)

„Spring” („New Treetops 2” OUP)

2. Play the 'Fruit Memory” (Zagraj w owocowe memory.)

3. Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

2. Do you remember the words? (Czy pamiętasz słowa?)

Practise. (Poćwicz)

3. Listen to the girl and give her the food she’s asking for. (Posłuchaj dziewczynki i daj jej jedzenie, o które prosi.)

Zadanie składa się z siedmiu kart. Na pierwszej karcie kliknij głośniczek i posłuchaj pytania. Myszką lub klawiaturą przenieś jedzenie do rąk dziewczynki. Przejdź do następnych kart klikając kolejno kółka na dolnym pasku lub strzałki (pod obrazkiem). Nagranie na kolejnych slajdach uruchomi sie automatycznie.

4. It’s time to play . Listen, sing and clap. (Pora się pobawić Słuchaj, śpiewaj i klaszcz.)

Who took the cookie from the cookie jar? – Baby kangaroo! (Kto wziął ciasteczko ze słoja? – Mały kangurek!

5. Look at the children, they are playing the game 'Who took the cookie from the cookie jar?’ Do you remember this game? (Popatrz na dzieci, które grają w 'Kto wziął ciasteczko?’ Czy pamiętasz tę grę?)

Dla rodziców: tak bawilibyśmy się na zajęciach i mam nadzieję, że wkrótce spotkam się z Dziećmi i nauczymy się tej gry. Tymczasem można pobawić się w domu np. z rodzeństwem. Wystarczy przedmiot, który będzie 'ciasteczkiem’. Na zajęciach mamy kartonowe ciasteczka. Prowadzący zabawę chowa ciasteczko za jedną osobą (można usiąść na ciasteczku, dlatego mamy kartonowe). Wybijamy rytm klaszcząc w dłonie i o kolana, jednocześnie recytując tekst. Prowadzący wskazuje pierwszą osobę (która oczywiście nie ma ciasteczka) dziecko po wypowedzeniu swojej kwestii mówi imię innej osoby. Tak powtarzamy, aż zgadniemy kto ma cisteczko.

Tekst:

Who took the cookie from the cookie jar?
Zosia took the cookie from the cookie jar.
Who me?
Yes, you!
Not me!
Then who?
(mummy)

Who took the cookie from the cookie jar?
Mummy took the cookie from the cookie jar.
Who me?
Yes, you!
Okay, okay…I took the cookie.
I took the cookie from the cookie jar.
The yummy, yummy cookie from the cookie jar.
Are you hungry?
Uh-huh.
Let’s share!
Okay!

Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com oraz www.dreameglish.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętaj o powtarzaniu poprzednich lekcji:

„Zuchy” – lekcja 1

„Zuchy” – lekcja 2

„Zuchy” – lekcja 3

„Zuchy” – lekcja „Wiosna”

Inne artykuły z tej kategorii:

Skip to content