Język angielski online „Zuchy” – lekcja 1

flaga Wielkiej Brytanii

23 marca 2020

Temat: „What’s the weather like today?” (Jaka jest dzis pogoda?)

  • przypomnienie słownictwa
  • wysłuchanie i zaśpiewanie piosenki 'What’s the weather like today?’
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, układanie obrazków w kolejności.

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „ZUSZKI”!

1.Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

2. Do you remember the words? (Czy pamiętasz słowa?)

Practise. (Poćwicz)

3. Listen and sing. (Posłuchaj i zaśpiewaj)

’What’s the weather like today?’ (English Play Box 2 Rozdział 7)

(Nie mogę zamieszczać materiałów z podręcznika bezpośrednio na naszej stronie, dlatego proszę zalogować sie na stronę englishplaybox.pl. Instrukcja jak zobaczyć lekcje cyfowe do podręcznika – ’Lekcje cyfrowe z języka angielskiego’)

4. Let’s check your memory now. (Sprawdźmy waszą pamięć.)

5. Draw today’s weather. (Narysuj jaka jest dziś pogoda. – dzieci mogą przynieść obrazki, kiedy wrócimy do zajęć w Przedszkolu)

Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com oraz www.dreameglish.com, www.englishplaybox.pl

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Inne artykuły z tej kategorii:

Skip to content