Język angielski online “Motylki” – lekcja 4

flaga Wielkiej Brytanii

6 kwietnia 2020

Temat: “Colourful butterflies” (Kolorowe motylki)

  • przypominienie piosenki “Spring”
  • przypomnienie nazw kolorów
  • nauka piosenki “Flitter-Flutter Butterfly”
  • wykonanie ćwiczeń: memory – kolorowe motyle

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO “BUTTERFLIES”! – Witajcie “Motylki”!

1 Listen and sing the “Spring” song. (Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę o wiośnie.)

Spring song (OUP “New Treetops 2”)

2. Look at the butterfly. What colour is it? Listen and check your answer. (Spójrz na motyla. Jakiego jest koloru? Posłuchaj i sprawdź swoją odpowiedź.)

4. Look and listen. (Spójrz i posłuchaj)

5. Play “butterfly memory”. (Zagraj w motylkowe memory.)

Have fun! Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie. Pamiętajcie o powtórkach z poprzednich lekcji:

“Motylki” lekcja 1

“Motylki” – lekcja 2

Motylki” – lekcja 3

“Motylki” – lekcja “Wiosna”

Inne artykuły z tej kategorii:

Skip to content