Język angielski „Motylki” – styczeń (tydzień 1,2)

sty 3, 2024

flaga Wielkiej Brytanii

Temat: „It’s a dog.” (To jest pies.)

  • piosenka ”Count to five”
  • nauka słownictwa: zwierzęta
  • piosenka „It’s a dog”
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, memory
  • piosenka „Open, shut them”

(Materiał realizowany jest podczas zajęć w przedszkolu. Zachęcam rodziców, szczególnie dzieci nieobecnych podczas zajęć, do utrwalania piosenek i poznanego słownictwa również w domu.)


HELLO „BUTTERFLIES”! – „Witajcie „Motylki”!

1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

2. Do you remember these animals? (Czy pamiętasz te zwierzątka?)

3. Look , listen and repeat. (Spójrz, posłuchaj i powtarzaj.)

4. Sing the song. (Zaśpiewaj piosenkę.)

5. Play memory. (Zagraj w memory)

3. Sing the song. (Zaśpiewaj piosenkę.)

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętajcie o powtarzaniu poprzednich lekcji.

Skip to content