Język angielski „Motylki” – grudzień (tydzień 2)

gru 10, 2023

flaga Wielkiej Brytanii

Temat: „My family ” (Moja rodzina.)

  • piosenka ”Five Little Monkeys”
  • powtórzenie słownictwa – rodzina
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie
  • piosenka „Finger Family”
  • propozycja pracy plastycznej „Cardboard Tube Family”

(Materiał realizowany jest podczas zajęć w przedszkolu. Zachęcam rodziców, szczególnie dzieci nieobecnych podczas zajęć, do utrwalania piosenek i poznanego słownictwa również w domu.)


HELLO „BUTTERFLIES”! – „Witajcie „Motylki”!

1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

2. Family – vocabulary. (Rodzina słownictwo.)

3. Practise. (Poćwicz.)

4. Sing. (Zaśpiewaj.)

5. Make your cardboard tube family. (Zrób swoją rodzinę z kartonowych rolek po papierze toaletowym.)

In the next lesson, we’ll meet the Shark Family. (Na następnej lekcji poznamy rodzinę rekinów.)

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętajcie o powtarzaniu poprzednich lekcji.