Język angielski „Motylki” – marzec (tydzień 4)

mar 26, 2021

flaga Wielkiej Brytanii

Temat: „Colourful butterflies” (Kolorowe motylki)

  • nauka piosenki „Spring”
  • przypomnienie nazw kolorów
  • nauka piosenki „Flitter-Flutter Butterfly”
  • wykonanie ćwiczeń: memory – kolorowe motyle

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „BUTTERFLIES”! – Witajcie „Motylki”!

1 Listen and sing the „Spring” song. (Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę o wiośnie.)

Spring song (OUP „New Treetops 2”)

2. Look at the butterfly. What colour is it? Listen and check your answer. (Spójrz na motyla. Jakiego jest koloru? Posłuchaj i sprawdź swoją odpowiedź.)

4. Look and listen. (Spójrz i posłuchaj)

5. Play „butterfly memory”. (Zagraj w motylkowe memory.)

Have fun! Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie. Pamiętajcie o powtórkach z poprzednich lekcji.

Skip to content