Język angielski „Motylki” – marzec (tydzień 2)

mar 13, 2023

flaga Wielkiej Brytanii

Temat: 'The Eensy Weensy Spider’ (Mały pajączek)

  • przypomnienie słownictwa zwiazanego z pogodą
  • nauka piosenki piosenki 'The Eensey Weensey Spider’
  • wykonanie ćwiczeń: memory
  • wykonanie pracy plastycznej ilustrującej treść piosenki.

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „BUTTERFLIES”! – Witajcie „Motylki”!

1 Listen and sing. (Posłuchaj i zaśpiewaj)

2. Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

3. Look! What is it? It’s a spider! (Spójrz! Co to? To pająk.)

czarny pająk
SPIDER

4. Look and listen. (Spójrz i posłuchaj)

5. Play weather memory. (Zagraj w pogodowe memory)

6. Make your own Eensy Weensy Spider. (Zrób swojego pajączka.)

Look at my spider! (Spójrz na mojego pajaka)

mały pajączek wspinający się po rynnie

Have fun! Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Inne wersje piosenki oraz materiały do wydrukowania na stronie www.supersimple.com