Język angielski „Motylki” – maj (tydzień 3)

paź 4, 2023

flaga Wielkiej Brytanii

Temat: „Let’s count to 5 – revision ” (Policzmy do 5 – powtórzenie)

  • piosenka 'Count 1-5′
  • liczebniki 1-5
  • piosenka „Five little ducks”
  • wykonanie ćwiczeń: kolejność

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „BUTTERFLIES”! – „Witajcie „Motylki”!

1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

2. Listen and repeat (Posłuchaj i powtórz.)

3. Listen and repeat. posłuchaj i zaśpiewaj.)

4.How many ducks? (Ile kaczuszek?)

Ułóżcie karty z kaczuszkami od największej liczby do najmniejszej.

4. Sing a song. (Zaśpiewaj piosenkę)

5. Count the ducks. (Policz kaczki)

Jeśli mają Państwo możliwość wydrukowania kart pracy to link do nich jest poniżej. Dzieci mogą również narysować ilustrację do piosenki, a następnie policzyć kaczuszki.

Karty pracy – :Five Little Ducks”

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętajcie o powtarzaniu poprzednich lekcji.

Skip to content