Język angielski „Motylki” – luty (tydzień 1,2)

lut 7, 2023

flaga Wielkiej Brytanii

Temat: 'Are you hungry?’ (Czy jesteś głodny?)

  • piosenka: „If you’re happy”
  • nauka słownictwa: jedzenie
  • wysłuchanie i zaśpiewanie piosenki 'Are you hungry?’
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, układanie obrazków w kolejności.
  • zabawa: „Who took the cookie?”

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „BUTTERFLIES”! – Witajcie „Motylki”

1.Sing a song. (Zaśpiewaj piosenkę.)

2.Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

3. Do you remember the words? (Czy pamiętasz słowa?)

Practise. (Poćwicz)

4. Listen and sing. (Posłuchaj i zaśpiewaj)

5. Let’s check your memory now. (Sprawdźmy waszą pamięć.)

6. Look at the cookie. Mmmm, it’s delicious. Yummy, yummy to . . . my tummy! (Spójrz na ciasteczko. Mmmm, jest pyszne.)

ciasteczko z kawałkami czekolady
cookie

This is a cookie jar. (To jest słój z ciastkami.)

przewrócone gliniane naczynie, z którego wysypały się ciastka
cookie jar

Look and listen. (Spójrz i posłuchaj)

Who took the cookie from the cookie jar? – Baby kangaroo! (Kto wziął ciasteczko ze słoja? – Mały kangurek!

Look at the children, they are playing the game 'Who took the cookie from the cookie jar?’ (Popatrz na dzieci, które grają w 'Kto wziął ciasteczko?’)

Who took the cookie from the cookie jar?
Zosia took the cookie from the cookie jar.
Who me?
Yes, you!
Not me!
Then who?
(mummy)

Who took the cookie from the cookie jar?
Tomek took the cookie from the cookie jar.
Who me?
Yes, you!
Okay, okay…I took the cookie.
I took the cookie from the cookie jar.
The yummy, yummy cookie from the cookie jar.
Are you hungry?
Uh-huh.
Let’s share!
Okay!

Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Nowa wersja piosenki 'Are you hungry?’ oraz wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.