Język angielski „Motylki” – grudzień (tydzień 2)

gru 13, 2022

flaga Wielkiej Brytanii

Temat: „My family ” (Moja rodzina.)

  • piosenka ”Five Little Monkeys”
  • powtórzenie słownictwa – rodzina
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie
  • piosenka „Finger Family”
  • propozycja pracy plastycznej „Cardboard Tube Family”

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „BUTTERFLIES”! – „Witajcie „Motylki”!

1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

2. Family – vocabulary. (Rodzina słownictwo.)

3. Practise. (Poćwicz.)

4. Sing. (Zaśpiewaj.)

5. Make your cardboard tube family. (Zrób swoją rodzinę z kartonowych rolek po papierze toaletowym.)

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętajcie o powtarzaniu poprzednich lekcji.