Ice Cream Day

cze 24, 2020

ilustracja różne rodzaje lodów

Temat: „Ice Cream Day” (Dzień Lodów)

  • piosenka „Count to 10”
  • nauka słownictwa: scoop (gałka), cone (rożek)
  • przypomnienie słownictwa: liczebniki 1-10
  • piosenka „Ice Cream Song”
  • ćwiczenie: liczebniki i kolory (Counting Ice Cream Scoops with Caitie)
  • wideo: Field Trip: Ice cream shop. (Wycieczka: Lodziarnia.)
  • karty pracy do pobrania i wydrukowania

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)

W Satnach Zjednoczonych trzecia niedziela lipca to Dzień Lodów (National Ice Cream Day). Ponieważ nie mamy zajęć w lipcu, nasz Dzień Lodów odbywa się  zawsze na jednych z ostatnich zajęć przed wakacjami. Podczas przygotowanych gier i zabaw  powtarzamy nazwy kolorów i liczebników oraz piosenki i słownictwo z całego roku. Tym razem nie możemy zagrać w „The Ice Cream Race” lub „Who’s got the biggest ice cream?”, dlatego zapraszam do zabawy z Super Simple Learning.


HELLO CHILDREN! – Witajcie Dzieci!

  1. Let’s revise counting. (Powtórzmy liczenie.)

2. What is it? (Co to jest?)

gałka lodów
SCOOP
wafelek do lodów
CONE

3. Count the scoops of ice cream. (Policz gałki lodów.)

4. Now learn this song about ice cream. (Teraz naucz się tej piosenki o lodach.)

5. Count the scoops with Caitie. (Policz gałki z Caitie.)

6. Let’s visit the Ice Cream Shop. (Odwiedźmy lodziarnię.)

7. Draw your ice cream. (Narysuj swoje lody. Propozycja kart pracy do wydrukowania. Dzieci mogą narysować swoje lody samodzielnie, bez drukowania.)

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętajcie o powtarzaniu poprzednich lekcji.